Sitemap Print

Home

Welkom op de website van alle huisartsen in Kampen, de 'huisartsengroep Kampen'.

De huisartspraktijken in Kampen zitten vol. Tot en met 31 oktober 2019 werden patiënten nog tijdelijk aangenomen in afwachting van de komst van een nieuwe huisarts. Er heeft zich echter geen huisarts aangediend.

De huidige praktijkgrootte van de Kamper praktijken laat het, met het oog op het verlenen van de noodzakelijke zorg, niet langer toe om nieuwe patiënten aan te nemen.

Dat betekent dat u zich vanaf 1 november 2019 niet als nieuwe patiënt kunt inschrijven bij de Kamper huisartsen.

Meld dit bij uw zorgverzekeraar. Tevens raden wij u aan om uzelf voorlopig niet uit te schrijven bij uw huidige huisarts, ondanks dat deze is gevestigd in een andere gemeente.


Er zijn in Kampen 13 huisartspraktijken met in totaal 18 gevestigde huisartsen.

Om verantwoorde zorg te kunnen leveren, schrijven wij alleen patiënten in die wonen binnen de volgende grenzen:

-Aan de Noordzijde is het gebied begrensd door de rivier de IJssel. 

-Aan de Oostzijde is het gebied begrensd door het dorp Zalk, inclusief het dorp Zalk. 

-Aan de Westzijde is het gebied begrensd door de Vossemeerdijk + de woningen die zich binnen 1 km van de brug van de Roggebotsluis bevinden.

-Aan de Zuidzijde is het gebied begrensd door het dorp Noordeinde, inclusief het dorp Noordeinde.
IJsselmuiden heeft zijn eigen huisartsenpraktijken.


Op deze site geeft de huisartsengroep Kampen gezamenlijk informatie.
We hopen u met deze webpagina’s goed te kunnen informeren over de huisartsenzorg in Kampen. U vindt hier informatie over:

-De huisartsen in Kampen in het algemeen (Huisartsen Groep Kampen).
-Vakantie en waarneming tijdens afwezigheid van uw eigen huisarts. Let op: per 4 juli 2011 kunt u, bij afwezigheid van uw huisarts door vakantie, het waarneemnummer bellen: 038-4778088. U wordt dan automatisch doorverbonden met een beschikbare praktijk.

-Welke praktijken er open zijn voor nieuwe patienten.
-Informatie over actueel landelijk of regionaal gezondheidsnieuws, gegevens van andere gezondheidswerkers waarnaar de huisarts u kan verwijzen en links naar inhoudelijk goede medische websites en patiëntenorganisaties.
-Uw eigen huisarts in het bijzonder;
Praktische zaken zoals medewerkers openings- en spreekuurtijden, maar ook praktijknieuws en de mogelijkheid om herhaalreceptuur e.d. online te regelen.
NB: niet iedere praktijk maakt gebruik van bovenstaande mogelijkheden.
 

Tot ziens in één van onze praktijken.